Beste ouders en leerlingen,

In dit bericht geven wij een overzicht van het nieuwe aanbod van het komende seizoen.

Er is een aantal ingrijpende wijzigingen. Waarom wij deze keuzes hebben gemaakt lichten wij toe in dit bericht. Verder is er een korte beschrijving van de inhoud van de basislessen, de werkplaatslessen en de kleuterlessen.

Tenslotte wijzen wij u erop dat de aanmelding en gelijktijdige betaling van de lessen voortaan via de website gaat.
Onze leerlingen krijgen tussen 5 juni en 1 juli de gelegenheid hun plek in de les te waarborgen door online aanmelding en betaling. Na 1 juli gaat de aanmelding voor nieuwe leerlingen open. Zodra een les vol is, worden er geen leerlingen meer toegelaten.

Nieuw aanbod

KLEUTERLES woensdag 13:30 – 14:15 Locatie Teijlerstraat
KLEUTERLES zaterdag 9:30 – 10:15 Locatie Teijlerstraat

BASIS 1 woensdag 14:30 – 15:30 Locatie Teijlerstraat
BASIS 1 (leerlingen groep 2, 3, 4 basisschool) woensdag 15.30-16.30 locatie PuntZuid
BASIS 1 zaterdag 10:30 – 11:30 Locatie Teijlerstraat
BASIS 1&2 maandag 16:00 – 17:00 locatie Ypenburg *
BASIS 2 maandag 16:00 – 17:00 Locatie Teijlerstraat
BASIS 2 (leerlingen groep 5,6,7 en 8 basisschool) woensdag 16.30-17.30 locatie PuntZuid
BASIS 2 donderdag 17:00 – 18:00 Locatie Teijlerstraat *
BASIS 3 maandag 17:15 – 18:15 Locatie Teijlerstraat

WERKPLAATS 8+ woensdag 17.30-19.00 Locatie Teijlerstraat *
WERKPLAATS 10+ dinsdag 17:30 – 19:00 Locatie Teijlerstraat *
WERKPLAATS 12+ donderdag 18:00 – 19:30 Locatie Teijlerstraat
WERKPLAATS 14+ maandag 19:30 – 21:00 Locatie Teijlerstraat
WERKPLAATS 16+ dinsdag 19:00 – 20:30 Locatie Teijlerstraat

 

Toelichting op de veranderingen

Verandering 1: Nieuwe lesgroepen in Haagse Hout, locatie Punt-zuid.

Verandering 2: Het vervallen van de basis 1 en basis 2 op maandag locatie Vliermeentschool.
Omdat de Vliermeentschool het komende schooljaar wordt verbouwd en de school voor onbekende tijd verhuist naar een nood locatie, is het niet mogelijk de gymzaal die nu door Circaso wordt gehuurd langer te huren. Ook gezien het feit dat de groepen niet bijzonder vol zijn, heeft ons doen besluiten deze lesgroepen te laten vervallen. Leerlingen kunnen doorstromen naar de groepen op de Teijlerstraat.

Verandering 3: Het vervallen van de Basis 2 groep op zaterdag locatie Teijlerstraat.
Omdat deze groep een zeer klein aantal leerlingen had, hebben we moeten besluiten deze groep te laten vervallen. De leerlingen kunnen terecht in de huidige basis 2 groep op maandag en de nieuwe basis 2 groep op donderdag of doorstromen naar de basis 3 groep op maandag als zij daarvoor de juiste leeftijd hebben. Al deze groepen zijn op de Teijlerstraat.

Verandering 4: Werkplaats 8+ verhuist naar woensdag.
Om de werkplaatsen beter te verdelen over de week en intern op deze manier voor een betere balans te zorgen, is voor deze verandering gekozen.

Verandering 5: Hier en daar zijn de lestijden een beetje aangepast. Deze verandering is om interne redenen, zoals mogelijkheden van trainers en combinaties met andere lesgroepen.

 

Uitleg inhoud verschillende lesgroepen

Kleuterlessen

Doelgroep: leerlingen basisschool groep 1 en 2
Programma Kleuterlessen: Alle circustechnieken worden ter kennismaking aangeboden behalve
éénwielfietsen en rola rola. Er is veel aandacht voor fantasiespel, motorische ontwikkelingen en
basisvaardigheden als gooien en vangen, rennen en springen, rollen en balanceren.
Duur: 45 minuten

Basislessen

Doelgroep: leerlingen die nieuw bij het jeugdcircus komen. In een Basisles kun je twee of
meerdere jaren blijven. Afhankelijk van de groep op de basisschool kom je in een Basis 1, 2 of 3.
Na twee jaar Basisles kunnen leerlingen doorstromen naar een Werkplaatsles.
Programma Basislessen: Afhankelijk van de leeftijd is een basisles meer of minder speels van
opzet. Alle technieken komen aanbod, naarmate leerlingen ouder worden, wordt er meer of minder
zelfstandig gewerkt.
Duur: 1 uur

Werkplaatslessen

Doelgroep: leerlingen die 2 jaar of langer bij Circaso zijn. Alle leerlingen vanaf 12 jaar mogen in
principe naar de werkplaats voor 12+
Programma werkplaatslessen: Alle circustechnieken komen aanbod, er is meer aandacht voor
algemene fysieke training gerelateerd aan circus en er worden meer aanverwante disciplines zoals
dans, theater, mime en muziek toegevoegd om mee te werken. Er wordt van de leerlignen
verwacht dat ze zich ontwikkelen op het gebied van zelfstandig werken en samenwerken met
andere leerlingen.
Duur: 1,5 uur

 

Wij stellen het op prijs als u via dit formulier (download PDF) aangeeft van welke les u het komende seizoen 2016-2017 gebruik wilt maken, zodat wij geïnformeerd zijn. Dit is NIET de definitieve aanmelding.

Het aanmelden voor de circuslessen van komend seizoen moet u zelf online doen, via www.circaso.nl/aanmelden. Dit kan vanaf 5 juni a.s. Dan wordt tevens online betaling van het lesgeld gevraagd.