Circusfeestje (for English scroll down)

Je bent jarig en je wilt wel eens wat bijzonders doen. Nou, dan boek je toch een circusfeestje? Leuk voor kinderen vanaf zes jaar.

Met al je vriendjes en vriendinnetjes kom je naar Circaso toe en daar houden wij gezellig een circusfeest. Je mag alle circustechnieken proberen: eenwielfietsen, jongleren, diabolo, acrobatiek, lopen op een bal, lopen op een koord, trapeze.

Er is een begeleider aanwezig die kort alles uitlegt en daarna kun je samen spelen met alle circusspullen. Als je wilt, mag je ook een echt circuskostuum aantrekken. Dat is natuurlijk nog leuker!

Wij verwachten dat er altijd twee ouders/volwassenen ouder dan 18 jaar bij het hele circusfeestje blijven, om te fotograferen of om b.v. verlegen kinderen te ondersteunen (ouders kunnen niet zelf in de trapeze, op de loopkogel, de draadloop of een eenwielfiets – onze spullen en begeleiders zijn ingesteld op jeugd, niet op volwassenen).

Het is handig als kinderen makkelijke kleding aantrekken (dus geen maillots of rokjes). Ze oefenen op blote voeten of op zachte gymschoentjes.

Reserveren, datum, tijd & kosten

Mails over reserveringen worden ca. twee keer per week beantwoord.

Als je een circusfeestje wilt reserveren, kijk dan eerst even op onze Google kalender voor een geschikte datum + tijd. Andere tijden dan genoemd zijn niet mogelijk. Zorg dat je op tijd bent, want wij houden de exacte tijden aan i.v.m. activiteiten die ervoor en erna gepland zijn.
Stuur vervolgens een e-mail aan circusfeestje @ circaso.nl. Onze vrijwilliger die deze circusfeestjes coördineert, reageert ca. twee keer per week op alle mails. Dus eventjes geduld a.u.b. (het telefoonnummer bij contact is niet voor circusfeestjes).
Feestjes zijn mogelijk op zaterdag en op zondag. Feestjes zijn niet mogelijk op andere dagen van de week. Datum en tijd op zaterdag en zondag in overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid van een begeleider.
De betaling voor een circusfeestje moet minimaal zeven dagen voorafgaand aan het feestje ontvangen zijn op onze bankrekening, anders kunnen wij geen begeleider garanderen.

CIRCUSFEESTJES OP ZATERDAGMIDDAG
Feestjes op zaterdagmiddag zijn mogelijk van:

13.30 tot 15.30 uur, dus een feestje van 2 uur.
Prijs is 195,- euro.

15.45 tot 17.15 uur, dus een feestje van 1,5 uur.
Prijs is 150,- euro.

Halverwege het circusfeestje is er een korte pauze. Dan kun je bijvoorbeeld je kadootjes uitpakken. Neem ook je eigen limonade en koek mee, dan kun je tenminste eten en drinken wat je zelf lekker vindt.
De prijs van het circusfeestje is voor maximaal 15 kinderen. Indien je met meer kinderen komt, betaal je 10,- per kind extra. Het maximum aantal kinderen is 25.

CIRCUSFEESTJES OP  ZONDAGMIDDAG
Feestjes op zondagmiddag zijn mogelijk van 13.00 tot 15.00 uur of 15.15 tot 17.15 uur.

Een circusfeestje op zondag duurt dus 2 uur. Halverwege is er een korte pauze. Dan kun je bijvoorbeeld je kadootjes uitpakken. Neem ook je eigen limonade en koek mee, dan kun je tenminste eten en drinken wat je zelf lekker vindt.
Een circusfeestje op zondag kost 195,- euro voor maximaal 15 kinderen. Indien je met meer kinderen komt, betaal je 10,- per kind extra. Het maximum aantal kinderen is 25.

RESERVEREN & BETALEN
De reservering van het circusfeestjes is definitief als het totaalbedrag ontvangen is op IBAN: NL 17 INGB 0000 7438 98, t.n.v. Stichting Circaso in Den Haag onder vermelding van de datum en de naam.
Het bedrag moet 7 dagen voor het feestje op onze rekening staan, zodat wij de trainer de uren kunnen garanderen
(zoniet dan kan hij/zij nog op zoek naar een andere opdracht). Annuleren kan tot 7 dagen voor het feestje.

Locatie gymzaal Teijlerstraat 126, 2562 RZ Den Haag (op tennispark Breekpunt)
Entrée via deur voor gymzaal: na de poort van tennispark even doorlopen, buiten naast de ingang naar de kantine van de tennisclub is de deur naar de gymzaal.

Zorg dat je op tijd bent, want wij houden de exacte tijden aan i.v.m. activiteiten die ervoor en erna gepland zijn.

Circusparty

Circaso offers circusparties for children as of 6 years of age. With all your friends you visit us and enjoy yourselves with all sorts of circus techniques: walking on a wooden ball, diabolo, unicycle, trapeze, juggling, acrobatics etc. Our trainer will explain everything and help you if necessary.

We expect at least two parents or adults above 18 years to be present during the entire party to take pictures or help with children that need support from familiar people. The adults cannot join techniques like unicycle, trapeze or walking on a ball, since all our material is aimed for children.

We advise all children to wear comfortable clothes. Girls, please don’t wear skirts and pantys, that will hinder you with circus techniques.

Reservation & costs

Mails about reservations will be answered mostly twice a week.

If you wish to book a circus party for chlldren, please go to our Google calender and select an appropriate date and time. Then send an e-mail to circusfeestje @ circaso.nl. Our volunteer that coordinates the bookings will answer twice a week. We apologize for that delay, but hope you will understand (the telephone number mentioned on this site is not for circus parties).
Parties are possible on Saturday and Sunday. Other days of the week are not possible. Availability and timing can be coordinated with our volunteer.
Payment of the circus party should be received the latest seven days in advance, so that we can guarantee a trainer.

CIRCUS PARTIES ON SATURDAYS
Parties on Saturday are either

from 13.30 till 15.30 hrs, a party of 2 hours, price is € 195,-

or from 15.45 till 17.15 hrs, a party of 1,5 hours, price is € 150,-

There is a short break after one hour. This is a good time to unpack presents or have a drink or so. Please bring your own drinks and/or snacks, so that you have what you most like.

The circus party fee is for a maximum of 15 children. In case more children attend, an extra fee of 10,- euros per child is charged. The maximum number of children is 25.

CIRCUS PARTIES ON SUNDAYS
Parties on Sunday are either from 13.00 till 15.00 hrs or 15.15 till 17.15 hrs.

A party on Sunday lasts 2 hours. There is a short break after one hour. This is a good time to unpack presents or have a drink or so. Please bring your own drinks and/or snacks, so that you have what you most like.

A circus party on Sunday costs 195,- euros for a maximum of 15 children. In case more children attend, an extra fee of 10,- euros per child is charged. The maximum number of children is 25.

RESERVATION & PAYMENT
The reservation of the party is final as soon as the total amount has been paid to our account IBAN: NL 17 INGB 0000 7438 98 , t.n.v. Stichting Circaso in Den Haag stating name and date. The amount should be received at least 7 days prior to the party, so that we can book a trainer and guarantee him/her the hours (if not than he/she can still accept another job). Cancellation is possible until 7 days before the party.

VENUE is our hall at Teijlerstraat 126, 2562 RZ The Hague
(on Tennisparc Breekpunt)
Entrance through the door of the hall: after the gate of the tennisparc, continue walking towards the tenniscourt. Outside, next to the canteen of the tennisclub is our entrancedoor.

Please note that the party will be held on the booked time. If you are late, we cannot take more time afterwards, since we might have other activities booked after the party.