JAAROVERZICHT VAN LESWEKEN & VAKANTIES voor de KLEUTER, BASIS en WERKPLAATS les

Het lesseizoen loopt van september tot en met begin juni en omvat 30 lessen. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

Vaak heeft het circus een langere vakantie dan de scholen. Scholen in Den Haag hanteren namelijk niet allemaal dezelfde vakantiedata. Wij houden zoveel mogelijk de landelijk bepaalde vakanties aan plus indien nodig de afwijkende vakantiedata van Haagse scholen (vandaar dat er soms twee weken vakantie is).

Wekelijkse circuslessen seizoen 2018-2019

De circuslessen starten weer in de week van 10 september 2018.

Kijk goed bij je eigen lesdag of er wel of geen les is. Omdat maandagen en zaterdagen vaker uitvallen dan de andere dagen zijn de vakanties NIET gelijk voor alle lesgroepen.

LET OP: door omstandigheden kan het schema gedurende het jaar veranderen. De deelnemers krijgen daarover bericht in de les.

Download de PDF